آزاد راه بم - بروات

توضیحات

نام پروژه : آزاد راه بم – بروات
كارفرما : شهرداري كرمان
مجري : سازمان عمران شهرداري كرمان
سال اجرا :۱۳۸۴
كاربرد : روكش آسفالت 
ميزان مصالح بكار رفته : ۱۵٫۰۰۰ متر مربع

پروژه های مرتبط

بهسازي محور امامقلی – درگز
بازسازی آزادراه تهران – قم