راه های ارتباطی با ما

کارخانه

034-33386116 
034-33386105

دفتر مرکزی

034-32267148 
034-32260966
034-32223285

WWW.BEHSAZ-NASJ.IR

e-mail: info@behsaz-nasj.ir

کارخانه

کرمان، شهرک صنعتی خضراء (شماره 2)، انتهای بلوار ملیکا، خیابان نسیم شرقی، پلاک5

دفتر مرکزی

کرمان، ابتدای خیابان شهید مطهری نبش میدان علی ابن ابی طالب(فابریک)، ساختمان شماره1