بهسازي محور امامقلی – درگز

توضیحات

نام پروژه : بهسازي محور امامقلي – درگز
كار فرما : اداره راه و ترابري استان خراسان رضوي
مشاور : طرح و توسعه راه شرق
سال اجرا : ۱۳۸۳
كاربرد : روكش آسفالت 
ميزان مصالح بكار رفته : ۲۸٫۰۰۰

پروژه های مرتبط

بهسازي مسير باغچه – تربت
بازسازی آزادراه تهران – قم