خط لوله اتيلن غرب كشور

توضیحات

نام پروژه: خط لوله اتيلن غرب كشور
مجري : رامپكو
كارفرما: شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی
سال اجرا : ۱۳۸۶
كاربري : ضد شناوري خطوط لوله انتقال
ميزان مصالح بكار رفته : ۴۰٫۰۰۰ مترمربع
نام پروژه: خط لوله انديمشك
كارفرما: شركت ملي گاز
مجري : شركت خط لوله
سال اجرا : ۱۳۸۶
كاربرد : حفاظت كاتديك خطوط لوله انتقال *
ميزان مصالح بكاررفته : ۲٫۰۰۰

 

پروژه های مرتبط