روکش آسفالت خیابان کریم خان زند

تسلیح روکش آسفالت

توضیحات

نام پروژه : روكش خيابان كريم خان تبريز
كارفرما : شهرداري منطقه ۲ تبريز
مجري : شركت بهساز نسج
سال اجرا : ۱۳۸۶
كاربرد : روكش آسفالت 
ميزان مصالح بكار رفته: ۱۳٫۰۰۰مترمربع

پروژه های مرتبط

مسیر بردسیر - سیرجان
آزاد راه بم - بروات