مسیر بردسیر - سیرجان

توضیحات

نام پروژه: مسير بردسير – سيرجان
كارفرما : اداره راه و ترابري كرمان
مجري : شركت كاليس بتن
سال اجرا: ۱۳۸۴
كاربرد : روكش آسفالت *
ميزان مصالح بكار رفته : ۲۰٫۰۰۰ مترمربع

پروژه های مرتبط

تسلیح روکش آسفالت
روکش خیابان کریم خان تبریز
آزاد راه بم - بروات