برای نجات کشورازبحران بی آبی،همه ی مامسئولیم. لحظه ای درنگ وکوتاهی،گناهیست نابخشودنی.
عیسی کلانتری: اگر سیاست هایمان را عوض نکنیم این کشور را همراه نسل خودمان خواهیم کُشت