کشاورزی

سقف استخرهای ذخیره آب کشاورزی​

پیشگیری از تبخیر بیش از 75درصد

جلوگیری از رشد جلبک

جلوگیری از ورود گرد و غبار و خاک و خاشاک

جلوگیری از افتادن انسان و احشام

زیرسازی استخرهای ذخیره آب

روش های سنتی بسیار هزینه بر و وقتگیر می باشد لذا با روش های نوین مهندسی و با استفاده از لایه های ژئوتکستایل و ژئوممبران ضمن کوتاه کردن زمان اجرای پروژ ها صرفه جویی هنگفتی در هزینه ها
و …

مالچ پلیمری

کاهش میزان آبیاری بیش از 50درصد

کاهش تنش های برودتی و رطوبتی، در نتیجه افزایش مقاومت درخت و محصول بهتر

حذف کامل علف هرز

و …